VIKARUTLEIE

Vikarutleie (under utarbeidelse)

 

La oss ta jobben!

Vi driver utleie av helsepersonell.

Våre helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere er godt kvalifiserte og kvalitetssikrede vikarer. Vi forsikrer oss om at våre vikarer kan sitt arbeidsområde.

Vi kan tilby bemanning innen sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten og hjemme hos brukere. Vi sørger for å bemanne arbeidsplassene ved blant annet

 

- sykefravær

- permisjoner

- ferier

- akutte behov for å dekke vakter

og turnuser

 

 

Nysgjerrig på å vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Copyright © All Rights Reserved - Simonsen Omsorg og Ledsagertjenester

Org nr: 898 877 892